wystawy

Przedstawiamy dwie wystawy, które powstały w trakcie programu w 2018 roku. Składają się na nie zebrane wśród mieszkańców Ornety fotografie, dokumenty znajdujące się w Państwowym Archiwum w Olsztynie oraz fragmenty prezentacji przygotowanych przez uczniów orneckich szkół. Scenariusze zostały przygotowane przez Ryszarda Michalskiego a kształt plastyczny nadali im Bartosz Świątecki i Adam Cieślak. Pierwsza wystawa skład się z trzech części – pierwsza złożona jest ze zdjęć przedstawiających „stary świat”, zachowane pieczołowicie obrazów przodków, „małych ojczyzn” – życia, które zniszczyła wojna, kolejna to pamiątki wojny, wywózek i tułaczki, która kończyła się w Ornecie, wreszcie ostatnia pokazuje początki osadnictwa na nowej ziemi, odbudowę życia po zakończeniu wojny. Druga z kolei to wybór archiwaliów ilustrujących fragmenty powojennej rzeczywistości w Ornecie, drugą jej część stanowią opracowane plastycznie fragmenty prezentacji rodzinnej pamięci orneckich uczniów.