Konkurs – Ornecka Żywa Encyklopedia

Konkurs dla uczniów szkół orneckich ogłoszony w 2019 roku był kontynuacją zrealizowanych w poprzednim roku działań związanych z tworzeniem osobistych mini-muzeów . Tym razem prosiliśmy by uczestnicy nie tylko poznali wspomnienia swoich bliskich, sąsiadów czy znajomych ale opracowali je w taki sposób jak tworzy się encyklopedię. Najpierw wybrać trzeba było hasła – słowa ważne, terminy opisujące istotne zjawiska, zdarzenia….etc. Następnie z wysłuchanych opowieści, wywiadów, należało wybrać fragmenty, które ilustrowały interesujące młodych autorów hasła. Prosimy zapoznać się z wyborem prac konkursowych.

Amelia Chodkiewicz

prezentacja

Amelia Domańska

prezentacja

Anna Chrząszcz

plik tekstowy

Eliza Tryniecka

plik tekstowy

Iga Szcześniak

prezentacja

Julia Świerczewska

prezentacja

Maciej Lawrenc

prezentacja

Marek Szukiełojć

prezentacja

Oskar Jaroszewicz

prezentacja

Sara Lipińska